Kto sme

Náš odborný tím poskytuje účinnú pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom. Klientov pripravujeme na integráciu do každodenného života v spoločnosti, vedieme ich k usporiadaniu rodinných vzťahov a poskytujeme im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.

Tím Teen Challenge

Čítaj viac...

Podmienky prijatia

Pri nástupe do resocializačného programu v našom centre požadujeme:

Odporučenie od psychiatra
Písomné odporučenie od psychiatra do resocializačného pobytu
Odporučenie od kurátora
Písomné odporučenie od sociálneho kurátora v mieste bydliska z ÚPSVR na výkon RP
Platný občiansky preukaz
Platný občiansky preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne (ak je vlastníkom)

Čo naše centrum poskytuje

Sociálne poradenstvo
Psychologické poradenstvo
Duchovné poradenstvo
Nácvik pracovných činností
Štúdium základov kresťanského života
Animoterapia
Rodinné poradenstvo
Kultúrne a športové aktivity

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Rimanom 12:2 (Biblia)

Príbehy

Pozrite si Video

Lepšie je raz vidieť ako 100x počuť. Pozrite si promo-video o našej práci.

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle, emailovej adrese alebo pomocou kontaktného formulára. Na Vaše správy odpovieme v najbližšom možnom čase.


Teen Challenge, n.o, Vážska 1876/38, 926 01 Sereď
tsc.sered@gmail.com
0950 506 191

Kontaktný formulár