Skonči so svojou závislosťou.

Sme akreditovaný subjekt MPSVaR SR s kresťanským zameraním

Pomáhame závislým na alkohole, drogách, patologickom hráčstve.

Naše poslanie

Náš odborný tím poskytuje účinnú pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom. Klientov pripravujeme na integráciu do každodenného života v spoločnosti, vedieme ich k usporiadaniu rodinných vzťahov a poskytujeme im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.

Podmienky prijatia

Pri nástupe do resocializačného programu v našom centre požadujeme:

Odporučanie od psychiatra

Písomné odporučenie od psychiatra do resocializačného pobytu

Odporučanie od kurátora

Písomné odporučenie od sociálneho kurátora v mieste bydliska z ÚPSVR na výkon RP

Platný občianský preukaz

Platný občiansky preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne (ak je vlastníkom)

Čo naše centrum poskytuje

Každy klient je hneď po prijatí začlenený do spoločného komunitného života

Socialné poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Duchovné poradenstvo

Nácvik pracovných činností

Štúdium základov kresťanského života

Animoterapia

Rodinné poradenstvo

Kultúrne a športové aktivity

Príbehy

Vilo

TEEN CHALLENGE bolo v mojom živote križovatkou, na ktorú nikdy nezabudnem. Prinieslo radikálnu zmenu do mojich postojov k životu a k sebe. Čelil som rôznym osobným výzvam ako identita, psychické problémy a závislosť na drogách. Som vďačný Bohu za všetkých tých skvelých ľudí v tíme vedenia, ktorí so mnou prechádzali najťažšie chvíle a učili ma kráčať. Vďaka patrí Bohu.

Tibor

V TEEN CHALLENGE som si uvedomil svoje hriechy a oľutoval ich. Spoznal som Pána Ježiša Krista, ktorý ma vyslobodil z otroctva závislosti. Roky som hľadal riešenie na svoju duchovnú prázdnotu a našiel som vnútorný pokoj v modlitbe. Vďaka patrí predovšetkým Bohu, ale aj personálu.

Ľubor

V detstve som zažil veľké sklamanie a bolesť z rozvodu svojich rodičov. Únikom z toho boli kamaráti, šport a neskôr drogy. Tie ma priviedli na úplné dno. V stredisku Teen Challenge som našiel pomoc. Uveril som v Ježiša Krista a prijal slobodu zo závislosti a uzdravenie duše. Dnes som šťastný otec rodiny.

Ty

Tu sa môže nachádzať práve tvoje svedectvo !

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Rimanom 12:2 (Biblia)

Kontakt

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle, emailovej adrese alebo pomocou kontaktného formulára.

Na Vaše správy odpovieme v najbližšom možnom čase.

Teen Challenge, n.o, Vážská 1876/38, 926 01 Sereď

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Zaujalo ťa to ?

Pozri si naše podmienky ešte raz a prihlás sa.