Podmienky prijatia

Záujemcovia o umiestnenie do nášho resocializačného zariadenia musia byť muži vo veku od 18 rokov, ktorí sú vnútorne motivovaní a pripravení k aktívnej spolupráci a akceptujú resocializačný program Teen Challenge Slovakia. Pred nástupom musí každý uchádzač predložiť:

  • písomné odporučenie od psychiatra
  • písomné odporučenie od sociálneho kurátora k resocializačnému pobytu

Odporučenie od psychiatra
Písomné odporučenie od psychiatra do resocializačného pobytu
Odporučenie od kurátora
Písomné odporučenie od sociálneho kurátora v mieste bydliska z ÚPSVR na výkon RP
Platný občiansky preukaz
Platný občiansky preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne (ak je vlastníkom)