Vznik organizácie Teen Challenge

Medzinárodná organizácia Teen Challenge začala svoju históriu písať v roku 1958, keď reverend David Wilkerson kráčal ulicami Brooklynu v New Yorku a bol zhrozený, koľko mladých ľudí užíva alkohol a iné drogy. Pohnutý z ich osudov sa rozhodol veci zmeniť. Založil organizáciu Teen Challenge, ktorá sa dodnes zameriava na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike i celom svete, má viac ako 1 100 centier v 115 krajinách sveta. Takto už viac ako 58 rokov prináša nádej drogovo závislým ľuďom po celom svete.

Na Slovensku vznikla organizácia Teen Challenge Slovakia 25. augusta 1995. Založila ju Apoštolská cirkev na Slovensku a Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku.
V rokoch 1998 až 2000 bolo otvorené resocializačné stredisko pre ženy Bethesda v prenajatom rodinnom dome. Od roku 1998 vznikalo aj resocializačné stredisko pre mužov. Spočiatku našlo útočisko v priestoroch súkromného domu u Jiřího Koriťáka v Seredi. Neskôr bolo presťahované do budovy bývalej Základnej školy v Seredi na Vážskej ulici, kde sídli dodnes.

Úspešní absolventi programu Teen Challenge Slovakia môžu požiadať o umiestnenie do Domova na polceste.