Teen Challenge Slovakia, n.o. 


KLUB

Klub Teen Challenge je služba Teen Challenge, o.z. zameraná na podporu organizácie TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Združuje členov na základe dobrovoľnosti, ktorí sa môžu zaviazať ku každodennej modlitbe a k pravidelnej, resp. nepravidelnej finančnej podpore komunity TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Členovia klubu môžu čerpať rôzne benefity. Ostatné informácie sú k dispozícii v prílohách "Prihláška do klubu" a "Členské pásma a benefity."

Klub je súčasťou občianskeho združenia Teen Challenge, o.z.

  Prihláška do klubu tu:    Download   Členské pásma a benefity:    Download