KLUB

Klub Teen Challenge je služba Teen Challenge, o.z. zameraná na podporu organizácie TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Združuje členov na základe dobrovoľnosti, ktorí sa môžu zaviazať ku každodennej modlitbe a k pravidelnej, resp. nepravidelnej finančnej podpore komunity TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Členovia klubu môžu čerpať rôzne benefity. Ostatné informácie sú k dispozícii v prílohách "Prihláška do klubu" a "Členské pásma a benefity."

Klub je súčasťou občianskeho združenia Teen Challenge, o.z.

  Prihláška do klubu tu:    Download   Členské pásma a benefity:    Download